مقالات ورزشی

از ورزش در هوای سرد نترسید

● تمرین زمستانی ، پایه افزایش استقامت و قدرت خیلی ها بر این باورند که تمرین ورزشی در هوای سرد زمستان ، زبان آور است و اصولا در هوای سرد به جای ورزش کردن ، در خانه و یا محل کار می مانند ، اما ورزشکاران با تجربه و آنها …