مقالات ورزشی

دوش گرفتن ورزشکاران

شاید اکنون شایع ترین روش استفاده از تاثیرات آب درمانی، دوش گرفتن باشد. برخی از تاثیرات مورد نظر آب درمانی را می توان با دوش گرفتن به دست آورد. میزان درجه حرارت آب دوش به صورت درجات سرد، ملایم، گرم و داغ تقسیم بندی می شود.چنان چه بازیکنان بعد از …