مقالات ورزشی

تنفس صحیح هنگام تمرینات ورزشی

● تنفس صحیح هنگام تمرینات ورزشی تنفس، روش دم و بازدم یکی از مهمترین موضوع ها، هنگام انجام تمرینات و حرکات ورزشی هستند. تنفس صحیح و درست می تواند انرژی زیادی را برای بدن حفط کند و همچنین بدن را سالمتر نگه دارد. در حالی که روش غیر صحیح آن …