نام مسئول :
اسماعیل دل داده مهربان
شماره تماس :
۰۹۱۱۳۷۸۴۸۰۵

 

توضیحات :

  • آموزش تخصصی اسکیت
  • زیر نظر مربی و داور رسمی فدراسیون
  • عضو کمیته سرعت فدراسیون اسکیت