کانون آموزشی اسکیت دل داده مهربان

نام مسئول : اسماعیل دل داده مهربان

شماره تماس : ۰۹۱۱۳۷۸۴۸۰۵

آدرس : دانشگاه پیام نور گنبدکاووس