مشخصات تیم سریک گنبد

اسم تیم :سریک گنبد
رشته ورزشی :والیبال (بانوان)
سطح مسابقات :دسته یک والیبال ایران
سال فعالیت :۱۴۰۰
مالک تیم :
مدیر عامل :

اسامی بازیکنان تیم سریک گنبد

شمارهنام و نام خانوادگیسال تولدمحل تولد

کادر فنی و مسئولین تیم سریک گنبد

سرپرست :
سرمربی :
مربی :
مربی :
بدنساز :
ماساژور :
آنالیزور :
تدارکات/پشتیبانی :

نتایج تیم سریک گنبد

wتاریختیم میزبانتیم مهمان
۱۱۴۰۰/۰۹/۰۹سریک گنبد۳۰—–
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳

جدول رده بندی

ردهنام تیمبازیبردباختامتیاز
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰

تصاویری از تیم والیبال سریک گنبد