اسم تیم : ایران خودرو بابایی گنبد
رشته ورزشی : سپک تاکرا
سطح مسابقات : لیگ برتر ایران
سال فعالیت : ۱۳۹۲
مالک تیم : ایران خودرو بابایی گنبد
مدیر عامل : ایران خودرو بابایی گنبد

 

 

بازیکنان تیم :

ردیف نام و نام خانوادگی سال تولد محل تولد
۱ ۰۰۰۰
۲ ۰۰۰۰
۳ ۰۰۰۰
۴ ۰۰۰۰

 

کادر فنی و مسئولین :

سمت نام و نام خانوادگی سال تولد محل تولد
سرپرست ۰۰۰۰
سرمربی ۰۰۰۰
کمک مربی ۰۰۰۰

 

 

 

تصاویری از تیم سپک تاکرا ایران خودرو بابایی گنبد :