اسم تیم : جواهری گنبد
رشته ورزشی : والیبال
سطح مسابقات : لیگ برتر ایران
سال فعالیت : ۱۳۹۱
مالک تیم : رمضان جواهری
مدیر عامل : محمدرضا جواهری

 

بازیکنان تیم :

شماره نام و نام خانوادگی سال تولد محل تولد
۱ بهزاد به نژاد
۲ اشکان درخشان
۳ مجتبی عطار
۴ علیرضا جلالی
۵ سید فخرالدین صفری
۶ ابراهیم چابکیان گنبد کاووس
۷ سخی عیدی کلاله
۸ محمدامین حسن زاده گنبد کاووس
۹ حمید محمدآلق گنبد کاووس
۱۰ عیسی بک زاده گنبد کاووس
۱۱ پردین وینیزیوس برزیل

پردین وینیزیوس بازیکن خارجی از اواسط نیم فصل اول از تیم کنار گذاشته شد

عبداله آذر از هفته چهارم و سه بازیکن بعدی ذیل از نیم فصل دوم به بعد به تیم اضافه شدند

ردیف نام و نام خانوادگی سال تولد محل تولد
۱۲ عبداله آذر گنبد کاووس
۱۳ آگوستین فورتادو برزیل
۱۴ مرتضی صالحی
۱۵ حمید سهرابی

 

کادر فنی و مسئولین :

سمت نام و نام خانوادگی سال تولد محل تولد
سرپرست
سرمربی طاهر قره داشلی گنبد کاووس
کمک مربی شعبان چارنایی گرگان
آنالیزور
تدارکات/پشتیبانی

از هفته ششم به بعد رضا ابراهیمی به عنوان کمک مربی به تیم اضافه شد

از نیم فصل دوم به بعد عظیم جزیده به عنوان کمک مربی به تیم اضافه شد

از هفته هشتم به بعد آقای رضا ابراهیمی بجای آقای طاهر قره داشلی سرمربی شد

از هفته هفدهم به بعد آقای پرویز کاظمی بجای آقای رضا ابراهیمی سرمربی شد

سمت نام و نام خانوادگی سال تولد محل تولد
سرمربی رضا ابراهیمی
سرمربی پرویز کاظمی
کمک مربی عظیم جزیده گنبد کاووس

 

نتایج مسابقات در نیم فصل اول :

w تاریخ میزبان
۱ ۱۳۹۱/۰۷/۲۶ جواهری گنبد ۱ تبریز ۳ شهرداری تبریز
۲ ۱۳۹۱/۰۸/۰۳ جواهری گنبد ۰ گنبد ۳ پیشگامان یزد
۳ ۱۳۹۱/۰۸/۱۰ جواهری گنبد ۱ مشهد ۳ میزان خراسان
۴ ۱۳۹۱/۰۸/۱۴ جواهری گنبد ۲ گنبد ۳ آلومینیوم بندرعباس
۵ ۱۳۹۱/۰۸/۱۷ جواهری گنبد ۰ گنبد ۳ شهرداری ارومیه
۶ ۱۳۹۱/۰۸/۲۴ جواهری گنبد ۰ تهران ۳ پیکان تهران
۷ ۱۳۹۱/۰۸/۲۸ جواهری گنبد ۰ گنبد ۳ متین ورامین
۸ ۱۳۹۱/۰۹/۰۱ جواهری گنبد ۱ گنبد ۳ نوین کشاورز
۹ ۱۳۹۱/۰۹/۰۸ جواهری گنبد ۱ آمل ۳ کاله مازندران
۱۰ ۱۳۹۱/۰۹/۱۲ جواهری گنبد ۲ گنبد ۳ باریچ اسانس کاشان
۱۱ ۱۳۹۱/۰۹/۱۵ جواهری گنبد ۰ تهران ۳ سایپا البرز

 

نتایج مسابقات در نیم فصل دوم :

w تاریخ میزبان
۱ ۱۳۹۱/۰۹/۲۶ جواهری گنبد ۱ گنبد ۳ شهرداری تبریز
۲ ۱۳۹۱/۰۹/۲۹ جواهری گنبد ۰ یزد ۳ پیشگامان یزد
۳ ۱۳۹۱/۱۰/۰۶ جواهری گنبد ۳ گنبد ۲ میزان خراسان
۴ ۱۳۹۱/۱۰/۱۰ جواهری گنبد ۲ بندرعباس ۳ آلومینیوم بندرعباس
۵ ۱۳۹۱/۱۰/۲۰ جواهری گنبد ۰ ارومیه ۳ شهرداری ارومیه
۶ ۱۳۹۱/۱۰/۲۷ جواهری گنبد ۱ گنبد ۳ پیکان تهران
۷ ۱۳۹۱/۱۱/۰۴ جواهری گنبد ۱ ورامین ۳ متین ورامین
۸ ۱۳۹۱/۱۱/۱۱ جواهری گنبد ۲ تهران ۳ نوین کشاورز
۹ ۱۳۹۱/۱۱/۱۵ جواهری گنبد ۲ گنبد ۳ کاله مازندران
۱۰ ۱۳۹۱/۱۱/۱۸ جواهری گنبد ۰ کاشان ۳ باریچ اسانس کاشان
۱۱ ۱۳۹۱/۱۱/۲۵ جواهری گنبد ۲ گنبد ۳ سایپا البرز

 

جدول رده بندی در پایان مرحله مقدماتی :

رتبه نام تیم بازی برد باخت امتیاز
۱ پیکان تهران ۲۲ ۱۷ ۵ ۴۹
۲ متین ورامین ۲۲ ۱۶ ۶ ۴۷
۳ سایپا کرج ۲۲ ۱۵ ۷ ۴۲
۴ کاله آمل ۲۲ ۱۵ ۷ ۴۱
۵ شهرداری ارومیه ۲۲ ۱۴ ۸ ۴۱
۶ پیشگامان یزد ۲۲ ۱۱ ۱ ۳۶
۷ میزان مشهد ۲۲ ۱۰ ۱۲ ۳۴
۸ باریچ اسانس کاشان ۲۲ ۱۱ ۱۱ ۳۰
۹ آلومینیوم بندرعباس ۲۲ ۱۱ ۱۱ ۲۸
۱۰ شهرداری تبریز ۲۲ ۶ ۱۶ ۲۲
۱۱ نوین کشاورز تهران ۲۲ ۶ ۱۶ ۱۶
۱۲ جواهری گنبد ۲۲ ۱ ۲۱ ۸

تیم والیبال جواهری گنبد با بازیکنان غیر بومی ضعیف ترین نتیجه تاریخ والیبال گنبد را با سقوط به لیگ دسته یک رقم زد

 

تصاویری از تیم والیبال جواهری گنبد :