اسم تیم : همت گنبد
رشته ورزشی : فوتبال
سطح مسابقات : لیگ دسته سوم ایران
سال فعالیت : ۱۳۹۱
مالک تیم :
مدیر عامل :

 

تیم فوتبال همت گنبد سال ۱۳۹۰ در لیگ دسته یک استان گلستان با کسب عنوان قهرمانی موفق شد جواز حضور در مسابقات دسته سه کشوری را بدست آورد تا در سال ۹۱ نماینده استان در این سطح از مسابقات کشوری باشد

 

بازیکنان تیم :

ردیف نام و نام خانوادگی سال تولد محل تولد
۱ ۰۰۰۰
۲ ۰۰۰۰
۳ ۰۰۰۰
۴ ۰۰۰۰
۵ ۰۰۰۰
۶ ۰۰۰۰
۷ ۰۰۰۰
۸ ۰۰۰۰
۹ ۰۰۰۰
۱۰ ۰۰۰۰
۱۱ ۰۰۰۰
۱۲ ۰۰۰۰
۱۳ ۰۰۰۰
۱۴ ۰۰۰۰
۱۵ ۰۰۰۰
۱۶ ۰۰۰۰
۱۷ ۰۰۰۰
۱۸ ۰۰۰۰
۱۹ ۰۰۰۰
۲۰ ۰۰۰۰
۲۱ ۰۰۰۰
۲۲ ۰۰۰۰
۲۳ ۰۰۰۰
۲۴ ۰۰۰۰
۲۵ ۰۰۰۰
۲۶ ۰۰۰۰
۲۷ ۰۰۰۰

 

کادر فنی و مسئولین :

سمت نام و نام خانوادگی سال تولد محل تولد
سرپرست طاهر پشمکی ۰۰۰۰ گنبد کاووس
سرمربی قربان کوچکی ۰۰۰۰ گنبد کاووس
کمک مربی طاهر کوچکی ۰۰۰۰ گنبد کاووس

 

گروه دوم :
همت گنبد – شهرداری قوچان – پارس چالوس – پیروزی شیروان – آرمان رضا مشهد – شهرداری بهشهر – عقاب تهران – شهرداری اسلامشهر

 

نتایج مسابقات – در نیم فصل اول :

w تاریخ میزبان
۱ ۱۳۹۱/۰۸/۲۸ همت گنبد ۰ شیروان ۱ پیروزی شیروان
۲ ۱۳۹۱/۰۷/۲۲ همت گنبد ۰ گنبد ۱ شهرداری قوچان
۳ ۱۳۹۱/۰۸/۰۳ همت گنبد ۱ اسلامشهر ۲ شهرداری اسلامشهر
۴ ۱۳۹۱/۰۸/۰۹ همت گنبد ۱ گنبد ۱ آرمان رضا مشهد
۵ ۱۳۹۱/۰۸/۱۵ همت گنبد ۰ تهران ۰ عقاب تهران
۶ ۱۳۹۱/۰۸/۲۱ همت گنبد ۲ چالوس ۲ پارس چالوس
۷ ۱۳۹۱/۰۹/۱۱ همت گنبد ۲ بهشهر ۰ شهرداری بهشهر

 

نتایج مسابقات – در نیم فصل دوم :

w تاریخ میزبان
۱ ۱۳۹۱/۰۹/۱۸ همت گنبد ۰ گنبد ۰ پیروزی شیروان
۲ ۱۳۹۱/۰۹/۲۵ همت گنبد ۰ قوچان ۳ شهرداری قوچان
تیم همت گنبد بعلت مشکل مالی به شهر قوچان نرفت
۳ ۱۳۹۱/۱۰/۱۷ همت گنبد ۳ گنبد ۰ شهرداری اسلامشهر
۴ ۱۳۹۱/۱۰/۲۴ همت گنبد ۳ مشهد ۸ آرمان رضا مشهد
۵ ۱۳۹۱/۱۱/۰۱ همت گنبد ۰ گنبد ۱ عقاب تهران
۶ ۱۳۹۱/۱۱/۰۸ همت گنبد ۰ گنبد ۱ پارس چالوس
۷ ۱۳۹۱/۱۱/۱۶ همت گنبد ۰ بهشهر ۲ شهرداری بهشهر

 

جدول رده بندی در پایان مسابقات گروهی :

رتبه نام تیم بازی برد باخت امتیاز
۱ پارس فوتبال چالوس ۱۴ ۸ ۳ ۲۷
۲ پیروزی شیروان ۱۴ ۷ ۲ ۲۶
۳ شهرداری قوچان ۱۴ ۷ ۳ ۲۵
۴ آرمان رضا مشهد ۱۴ ۶ ۳ ۲۳
۵ شهرداری بهشهر ۱۴ ۳ ۲ ۱۷
۶ عقاب تهران ۱۴ ۴ ۵ ۱۴
۷ همت گنبد ۱۴ ۲ ۸ ۱۳
۸ شهرداری اسلامشهر ۱۴ ۱ ۹ ۶

 

تصاویری از تیم فوتبال همت گنبد :