اماکن ورزشی

آکادمی ژیمناستیک گنبد

عنوان مکان : آکادمی ژیمناستیک گنبد مالک : اداره ورزش (دولتی) شماره تماس : آدرس : خیابان امام خمینی شمالی ، نرسیده به پل شمال

اماکن ورزشی

سالن پینگ پنگ گنبد

عنوان مکان : سالن پینگ پنگ گنبد مالک : اداره ورزش (دولتی) شماره تماس : آدرس : نرسیده به میدان بسیج ، مجموعه استادیوم تختی

اماکن ورزشی

خانه شطرنج گنبد

عنوان مکان : خانه شطرنج گنبد مالک : اداره ورزش (دولتی) شماره تماس : آدرس : بلوار دانشجو

اماکن ورزشی

سالن شمشیربازی گنبد

عنوان مکان : خانه شمشیربازی گنبد مالک : اداره ورزش (دولتی) شماره تماس : آدرس : انتهای خیابان جامی غربی ، کوی ملانفس

اماکن ورزشی

خانه بدمینتون گنبد

عنوان مکان : خانه بدمینتون گنبد مالک : اداره ورزش (دولتی) شماره تماس : آدرس : بلوار دانشجو