اماکن ورزشی

زمین فوتبال کارگران

عنوان مکان : زمین فوتبال کارگران گنبد مالک : اداره کار (دولتی) شماره تماس : آدرس : جاده گنبد به سمت آق آباد

اماکن ورزشی

سالن کارگران گنبد

عنوان مکان : سالن کارگران گنبد مالک : اداره کار (دولتی) شماره تماس : آدرس : جاده گنبد به سمت آق آباد

اماکن ورزشی

سالن دانشگاه شمس

عنوان مکان : سالن دانشگاه شمس مالک : دانشگاه شمس گنبد (خصوصی) شماره تماس : آدرس : گنبد – ورودی شهر از سمت جنوب ، جنب دریاچه مصنوعی

اماکن ورزشی

کانون والیبال فرجی

کانون والیبال فرجی (ویژه پسران) نام مسئول : رضا فرجی شماره تماس : ۰۹۳۶۷۲۱۷۴۲۸ آدرس : میدان بسیج ، سالن المپیک گنبد

اماکن ورزشی

سالن دانشگاه آزاد

عنوان مکان : سالن دانشگاه آزاد گنبد مالک : دانشگاه آزاد گنبدکاووس شماره تماس : آدرس : گنبد – میدان امام علی ، جاده کمربندی