کانون آموزش بسکتبال جهاندیده

کانون بسکتبال جهاندیده (بانوان) نام مسئول : عالیه جهاندیده شماره تماس : ۰۹۳۳۶۷۰۶۰۵۹ آدرس : گنبد – خیابان خرمشهر ، چهارراه اول سمت راست ، سالن مشکات

باشگاه امیرعلی

عنوان : باشگاه بدنسازی امیرعلی نام مسئول : شماره تماس : آدرس : گنبد – خیابان مدرس ، بین تقاطع حافظ و خیام

اماکن ورزشی

استخر خانه ورزش

عنوان مکان : استخر خانه ورزش گنبد مالک : شرکت خانه ورزش گنبد شماره تماس : ۰۱۷۳۳۵۸۴۰۱۲ آدرس : بلوار دانشجو ، خیابان پیام ، پشت پارک شهید فهمیده ، استخر خانه ورزش

اماکن ورزشی

سالن سپاه گنبد

عنوان مکان : سالن سپاه گنبد مالک : سپاه پاسداران ایران شماره تماس : آدرس : روبروی دادگستری گنبد

اماکن ورزشی

زمین ساحلی کارگران

عنوان مکان : زمین ساحلی کارگران مالک : اداره کار (دولتی) شماره تماس : آدرس : جاده گنبد به سمت آق آباد