اماکن ورزشی

استخر خانه ورزش

عنوان مکان : استخر خانه ورزش گنبد مالک : شرکت خانه ورزش گنبد شماره تماس : ۰۱۷۳۳۵۸۴۰۱۲ آدرس : بلوار دانشجو ، خیابان پیام ، پشت پارک شهید فهمیده ، استخر خانه ورزش

اماکن ورزشی

سالن کارگران گنبد

عنوان مکان : سالن کارگران گنبد مالک : اداره کار (دولتی) شماره تماس : آدرس : جاده گنبد به سمت آق آباد

اماکن ورزشی

سالن دانشگاه آزاد

عنوان مکان : سالن دانشگاه آزاد گنبد مالک : دانشگاه آزاد گنبدکاووس شماره تماس : آدرس : گنبد – میدان امام علی ، جاده کمربندی

اماکن ورزشی

باشگاه جوانان

عنوان : باشگاه بدنسازی جوانان نام مسئول : بلخانی شماره تماس : آدرس : میدان یادبود – ابتدای خیابان ملانفس

اماکن ورزشی

سالن مشکات گنبد

عنوان مکان : سالن مشکات گنبد مالک : آموزش و پرورش (دولتی) شماره تماس : آدرس : خیابان خرمشهر ، چهار راه اول