اماکن ورزشی

کانون والیبال فرجی

کانون والیبال فرجی (ویژه پسران) نام مسئول : رضا فرجی شماره تماس : ۰۹۳۶۷۲۱۷۴۲۸ آدرس : میدان بسیج ، سالن المپیک گنبد