اماکن ورزشی

سالن دانشگاه شمس

عنوان مکان : سالن دانشگاه شمس مالک : دانشگاه شمس گنبد (خصوصی) شماره تماس : آدرس : گنبد – ورودی شهر از سمت جنوب ، جنب دریاچه مصنوعی