اماکن ورزشی

سالن شمشیربازی گنبد

عنوان مکان : خانه شمشیربازی گنبد مالک : اداره ورزش (دولتی) شماره تماس : آدرس : انتهای خیابان جامی غربی ، کوی ملانفس