اماکن ورزشی

زمین تیر و کمان گنبد

عنوان مکان : زمین ورزشی تیر و کمان گنبد مالک : اداره ورزش (دولتی) شماره تماس : آدرس : نرسیده به میدان بسیج ، داخل مجموعه ورزشی تختی

صفحات

هیئت تیر و کمان گنبد

رئیس هیئت : محمد بهرامنتاریخ شروع مسئولیت : نائب رئیس :(امور بانوان) دبیر هیئت : خزانه دار : اعضای هیئت رئیسه : روابط عمومی : سایر مسئولین هیئت : آدرس دفتر هیئت : شماره های تماس : سایت یا شبکه های اجتماعی : اسامی پیشکسوتان ، مربیان ، داوران و …