اماکن ورزشی

سالن پینگ پنگ گنبد

عنوان مکان : سالن پینگ پنگ گنبد مالک : اداره ورزش (دولتی) شماره تماس : آدرس : نرسیده به میدان بسیج ، مجموعه استادیوم تختی