آموزش

کلاس آموزش کاراته استاد ایگی

کلاس آموزش کاراته استاد ایگی نام مسئول : ابوالفضل ایگی شماره تماس : ۰۹۱۱۹۹۸۴۳۷۲ آدرس : سالن فجر – جنب فروشگاه اتکا

آموزش

آموزش کاراته در گنبد

کلاس آموزش استاد ایگی (آقایان) کلاس آموزشی استاد کریمی (بانوان) اگر شما مربی هستید اطلاعات کلاس آموزشی خود را برای ما بفرستید