اماکن ورزشی

سالن تختی گنبد

عنوان مکان : سالن پهلوان تختی گنبد مالک : آموزش و پرورش (دولتی) شماره تماس : آدرس : جنب پاساژ طباطبایی ، خیابان سمیه

اماکن ورزشی

زمین تیر و کمان گنبد

عنوان مکان : زمین ورزشی تیر و کمان گنبد مالک : اداره ورزش (دولتی) شماره تماس : آدرس : نرسیده به میدان بسیج ، داخل مجموعه ورزشی تختی

اماکن ورزشی

زمین تنیس گنبد

عنوان مکان : زمین ورزشی تنیس گنبد مالک : اداره ورزش (دولتی) شماره تماس : آدرس :

اماکن ورزشی

آکادمی ژیمناستیک گنبد

عنوان مکان : آکادمی ژیمناستیک گنبد مالک : اداره ورزش (دولتی) شماره تماس : آدرس : خیابان امام خمینی شمالی ، نرسیده به پل شمال

اماکن ورزشی

سالن پینگ پنگ گنبد

عنوان مکان : سالن پینگ پنگ گنبد مالک : اداره ورزش (دولتی) شماره تماس : آدرس : نرسیده به میدان بسیج ، مجموعه استادیوم تختی