اماکن ورزشی

زمین فوتبال شهرداری

عنوان مکان : زمین فوتبال شهرداری گنبد مالک : شهرداری گنبدکاووس (دولتی) شماره تماس : آدرس : انتهای خیابان امامزاده غربی

اماکن ورزشی

زمین فوتبال فرهنگیان

عنوان مکان : زمین فوتبال فرهنگیان مالک : آموزش و پرورش (دولتی) شماره تماس : آدرس : شهرک فرهنگیان

اماکن ورزشی

باشگاه جوانان

عنوان : باشگاه بدنسازی جوانان نام مسئول : بلخانی شماره تماس : آدرس : میدان یادبود – ابتدای خیابان ملانفس

اماکن ورزشی

باشگاه مجردی

عنوان : باشگاه برادران مجردی (بانوان – آقایان) نام مسئول : شماره تماس : آدرس : خیابان خیام شمالی – بعد از تقاطع شریعتی

اماکن ورزشی

باشگاه سعید

عنوان : باشگاه بدنسازی سعید (آقایان) نام مسئول : شماره تماس : آدرس : خیابان طالقانی شرقی – کوچه اشرفیون