اماکن ورزشی

کانون والیبال فرجی

کانون والیبال فرجی (ویژه پسران) نام مسئول : رضا فرجی شماره تماس : ۰۹۳۶۷۲۱۷۴۲۸ آدرس : میدان بسیج ، سالن المپیک گنبد

اماکن ورزشی

سالن دانشگاه آزاد

عنوان مکان : سالن دانشگاه آزاد گنبد مالک : دانشگاه آزاد گنبدکاووس شماره تماس : آدرس : گنبد – میدان امام علی ، جاده کمربندی

اماکن ورزشی

سالن دانشگاه گنبد

عنوان مکان : سالن دانشگاه گنبدکاووس مالک : دانشگاه گنبدکاووس شماره تماس : آدرس : جاده اسبدوانی

اماکن ورزشی

سالن دانشگاه پیام نور

عنوان مکان : سالن دانشگاه پیام نور مالک : دانشگاه پیام نور گنبد شماره تماس : آدرس : گنبد – انتهای بلوار دانشجو – دانشگاه پیام نور گنبدکاووس

اماکن ورزشی

آکادمی جودو گنبد

عنوان مکان : آکادمی جودو گنبد مالک : شهرداری گنبد (دولتی) شماره تماس : آدرس : خیابان گلشن غربی ، جنب کتابخانه مرکزی گنبد