رئیس هیئت : معصومه جواهری
تاریخ شروع مسئولیت : بهار ۱۳۹۷

نائب رئیس : پرستو جواهری
(امور بانوان)

دبیر هیئت : علی جواهری

خزانه دار : نوید خسروی

اعضای هیئت رئیسه :

روابط عمومی :

سایر مسئولین هیئت :
کمیته آموزش : رحمت منصوری
کمیته آموزش : آرش خداقلی

آدرس دفتر هیئت :
گنبد – فلکه بسیج به سمت مینودشت ، باشگاه کیوبال

شماره های تماس : ۰۱۷۳۳۵۵۵۴۰۴

سایت یا شبکه های اجتماعی :

اسامی پیشکسوتان ، مربیان ، داوران و ورزشکاران این رشته ورزشی در شهرستان گنبد :

این لیست کامل تر خواهد شد