نام :سردار
نام خانوادگی :آزمون
رشته ورزشی :فوتبال
عنوان فعالیت :ورزشکار
تاریخ تولد :۱۳۷۳/۱۰/۱۱
محل تولد :گنبد کاووس
نام پدر :خلیل
سردار آزمون – Sardar Azmoun

سوابق باشگاهی :

سالموضوع
۱۳۸۴ عضو تیم فوتبال نوجوانان عقاب گنبد
۱۳۸۵ عضو تیم فوتبال نوجوانان عقاب گنبد
۱۳۸۶ عضو تیم فوتبال نوجوانان عقاب گنبد
۱۳۸۷ عضو تیم فوتبال نوجوانان عقاب گنبد
۱۳۸۸ عضو تیم فوتبال نوجوانان شموشک گرگان
۱۳۸۹ عضو تیم فوتبال نوجوانان اتکا گرگان
۱۳۹۰ عضو تیم فوتبال جوانان سپاهان اصفهان
۱۳۹۱ عضو تیم فوتبال جوانان سپاهان اصفهان
۱۳۹۲ عضو تیم فوتبال جوانان سپاهان اصفهان
۱۳۹۳ عضو تیم فوتبال روبین کازان روسیه
۱۳۹۴ عضو تیم فوتبال روبین کازان روسیه
۱۳۹۵ عضو تیم فوتبال روستوف روسیه
۱۳۹۶ عضو تیم فوتبال روبین کازان روسیه

سوابق تیم ملی :

سالموضوع
۱۳۸۹ عضو تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران
۱۳۹۰ عضو تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران
۱۳۹۱ عضو تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران
۱۳۹۲ عضو تیم ملی فوتبال جوانان ایران
۱۳۹۳ عضو تیم ملی فوتبال جوانان ایران
۱۳۹۴ عضو تیم ملی فوتبال جوانان ایران
عضو تیم ملی فوتبال بزرگسالان ایران
۱۳۹۵ عضو تیم ملی فوتبال امید ایران
عضو تیم ملی فوتبال بزرگسالان ایران
۱۳۹۶ عضو تیم ملی فوتبال بزرگسالان ایران
۱۳۹۷
۱۳۹۸
۱۳۹۹
۱۴۰۰

سوابق قهرمانی :

سالموضوع
۱۳۹۰قهرمان لیگ برتر فوتبال ایران به همراه تیم سپاهان اصفهان
۱۳۹۲بهترین گلزن قهرمانی جوانان زیر ۱۹ سال آسیا: ۲۰۱۲
بهترین گلزن جام صلح و دوستی: ۲۰۱۲
۱۳۹۵نائب قهرمان لیگ برتر فوتبال روسیه به همراه تیم روستوف روسیه
بهترین بازیکن فصل تیم روستوف: ۱۶–۲۰۱۵