ماساژ سولما

نام مسئول : عزیزه قرنجیک

شماره تماس : ۰۹۱۷۲۸۶۵۸۱۴

آدرس : گنبد – تقاطع طالقانی با بلوار دانشجو ، سیتی سنتر، طبقه ۴ واحد ۳۰