عنوان مکان : زمین فوتبال شهرداری گنبد

مالک : شهرداری گنبدکاووس (دولتی)

شماره تماس :

آدرس : انتهای خیابان امامزاده غربی