عنوان مکان : سالن دانشگاه آزاد گنبد

مالک : دانشگاه آزاد گنبدکاووس

شماره تماس :

آدرس : گنبد – میدان امام علی ، جاده کمربندی