لیگ برتر فوتبال روسیه
با حضور سردار آزمون در تیم زنیت روسیه
زنیت ۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳
۲۰:۳۰
۱ تامبوف
PFC Sochi ۰ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰
۲۳:۰۰
۲ زنیت
اورنبرگ ۰ ۱۳۹۸/۰۵/۰۶
۱۵:۳۰
۲ زنیت
زنیت ۱ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲
۲۳:۰۰
۱ کراسنودار
دینامو مسکو ۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
۲۰:۳۰
۲ زنیت
زنیت ۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
۲۰:۳۰
۰ احمد گروزنی
اوفا ۱ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
۱۸:۰۰
۰ زنیت
اسپارتاک مسکو ۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰
۲۰:۳۰
۱ زنیت
زنیت ۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴
۱۹:۳۰
۱ آرسنال تولا
زنیت ۵ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰
۱۹:۳۰
۰ روبین کازان
لوکوموتیو مسکو ۱ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶
۱۹:۳۰
۰ زنیت
اورال ۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴
۱۲:۰۰
۳ زنیت
زنیت ۱۳۹۸/۰۷/۲۷
۱۹:۳۰
روستوف
کریلیا سووتوف ۱۳۹۸/۰۸/۰۵
۱۲:۳۰
زنیت
زنیت ۱۳۹۸/۰۸/۱۱
۱۹:۳۰
زسکا مسکو
 نیم فصل لیگ

 

– هفته دوم سردار آزمون دقیقه ۳۰ مسابقه یک گل زد
– هفته سوم سردار آزمون دقیقه ۱ مسابقه یک گل زد
– هفته چهارم سردار آزمون پاس مستقیم به گل را داد
– هفته دوازدهم سردار آزمون دقیقه ۶۳ مسابقه یک گل زد