لیگ دسته دوم فوتبال ایران (گروه الف)
با حضور هادی حاجی ابایی در تیم خیبر خرم آباد
اترک بجنورد ۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷
۱۷:۰۰
۱ خیبر خرم آباد
خیبر خرم آباد ۱ ۱۳۹۸/۰۷/۰۲
۱۷:۰۰
۰ شهرداری فومن
امید گناوه ۱۳۹۸/۰۷/۰۹
۱۵:۰۰
بازی معوقه
خیبر خرم آباد
خیبر خرم آباد ۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷
۱۵:۰۰
۰ شهید قندی یزد
آوالان کامیاران ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
۱۵:۰۰
خیبر خرم آباد
خیبر خرم آباد ۱۳۹۸/۰۰/۰۰
۱۵:۰۰
 نیم فصل لیگ

 

هادی حاجی ابایی دروازبان گنبدی تیم فوتبال خیبر خرم آباد (استان لرستان)