مسابقات انتخابی المپیک – رشته والیبال
میزبان این مرحله : روسیه
ایران ۳ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸
۱۷:۳۰
۲ کوبا
ایران ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
۱۷:۳۰
مکزیک
ایران ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
۲۰:۳۰
روسیه
با حضور فرهاد قائمی از گنبد
در تیم ملی والیبال ایران
فقط یک تیم از گروه سهمیه المپیک می گیرد