کانون آموزش بسکتبال جهاندیده

کانون بسکتبال جهاندیده (بانوان) نام مسئول : عالیه جهاندیده شماره تماس : ۰۹۳۳۶۷۰۶۰۵۹ آدرس : گنبد – خیابان خرمشهر ، چهارراه اول سمت راست ، سالن مشکات

باشگاه امیرعلی

عنوان : باشگاه بدنسازی امیرعلی نام مسئول : شماره تماس : آدرس : گنبد – خیابان مدرس ، بین تقاطع حافظ و خیام

اماکن ورزشی

سالن سپاه گنبد

عنوان مکان : سالن سپاه گنبد مالک : سپاه پاسداران ایران شماره تماس : آدرس : روبروی دادگستری گنبد

اماکن ورزشی

زمین فوتبال کارگران

عنوان مکان : زمین فوتبال کارگران گنبد مالک : اداره کار (دولتی) شماره تماس : آدرس : جاده گنبد به سمت آق آباد

اماکن ورزشی

سالن کارگران گنبد

عنوان مکان : سالن کارگران گنبد مالک : اداره کار (دولتی) شماره تماس : آدرس : جاده گنبد به سمت آق آباد