اماکن ورزشی

کانون والیبال فرجی

کانون والیبال فرجی (ویژه پسران) نام مسئول : رضا فرجی شماره تماس : ۰۹۳۶۷۲۱۷۴۲۸ آدرس : میدان بسیج ، سالن المپیک گنبد

اماکن ورزشی

سالن دانشگاه گنبد

عنوان مکان : سالن دانشگاه گنبدکاووس مالک : دانشگاه گنبدکاووس شماره تماس : آدرس : جاده اسبدوانی

باشگاه های رزمی گنبد

باشگاه رزمی جهاندار باشگاه رزمی صحرا باشگاه رزمی کارتال

اماکن ورزشی

آکادمی جودو گنبد

عنوان مکان : آکادمی جودو گنبد مالک : شهرداری گنبد (دولتی) شماره تماس : آدرس : خیابان گلشن غربی ، جنب کتابخانه مرکزی گنبد

اماکن ورزشی

زمین فوتبال شهرداری

عنوان مکان : زمین فوتبال شهرداری گنبد مالک : شهرداری گنبدکاووس (دولتی) شماره تماس : آدرس : انتهای خیابان امامزاده غربی