اماکن ورزشی

سالن نقی پناهی گنبد

عنوان مکان : سالن نقی پناهی گنبد مالک : اداره ورزش (دولتی) شماره تماس : آدرس : ابتدای خیابان ۱۷ شهریور شرقی (جنب اداره ورزش)